SpeedEx Persondatapolitik

Persondatapolitik hos SpeedEx ApS

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos SpeedEx ApS.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

 

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi kan bruge cookies til at holde styr på indholdet, når du betaler online på vores hjemmeside. Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, CVR nr., e-mailadresse, postadresse, afhentningsadresse, leveringsadresse, telefonnummer, kontaktperson og betalingsoplysninger.

SpeedEx ApS indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende: 

- Besøger vores hjemmeside

- Betaler via vores hjemmeside

- Sender os spørgsmål og feedback

 

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på kurer.eu er SpeedEx ApS, Bøgekildevej 10, 8361 Hasselager, cvr nr. 33508158

 

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig tilbud, ordrebekræftelse samt leveringsbekræftelse.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.

 

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand.

Vi har vores hjemmeside hos ScanNet, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i Scan Nets datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder i hele verden som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er data behandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores data behandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til data behandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores data behandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

 

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
- At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
- At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse info@speedexpress.dk